Recommendation 02

Recommendation 02

 • Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn bao gồm thanh tay vịn
  167.620.000 ₫

  RECLINE COMFORT

 • Thanh vắt khăn đơn
  1.680.000 ₫
 • Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng và phụ kiện âm tường
  12.110.000 ₫

  COMFORT GLIDE

  MINI UNIT

  SAFETY THERMO

 • Lô giấy
  24.770.000 ₫
 • Móc áo
  530.000 ₫
 • Chậu đặt bàn cao cấp
  6.200.000 ₫

  CEFIONTECT

 • Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
  5.150.000 ₫

  COMFORT GLIDE

 • Bát sen tay
  3.290.000 ₫

  ACTIVE WAVE

  COMFORT WAVE

  WARM SPA

 • Bàn cầu NEOREST RH
  117.810.000 ₫

  AIR-IN WONDER WAVE

  AUTO FLUSH

  CEFIONTECT

  DEODORIZER

  DRYER

  EWATER

  HEATED SEAT

  PREMIST

  RIMLESS

  TORNADO FLUSH

  WATER SAVING

 • Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GO
  36.560.000 ₫

  COMFORT GLIDE

  COMFORT WAVE

 • Bát sen gắn tường
  6.370.000 ₫

  COMFORT WAVE

  WARM SPA

11 Sản phẩm

Lưới Danh sách