Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

PAY1735VC
TVBF411

Bồn tắm nhựa có yếm
Mã sản phẩm: PAY1735VCW_TVBF411
Kích cỡ:
Giá bản lẻ đề xuất 19.155.000 ₫ (Đơn giá VNĐ đã bao gồm VAT/1 bộ sản phẩm)
Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Kích thước: 750D x 1700W x 558H mm
Màu sắc: Trắng
Chất liệu: Nhựa Acrylic
Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn và ống thoát thải