Thích
Chia sẻ
Email
In

PAY1730HV
TVBF411

Bồn tắm nhựa
14.430.000 ₫
Kỹ thuật

PAY1730HV/TVBF411

Specification

Kích thước: 750D x 1700W x 558H mm
Chất liệu: Nhựa
Bộ xả nhấn: Đã bao gồm
Thanh tay vịn: Đã bao gồm
Màu sắc: #W: Trắng
Tài liệu đính kèm