Thích
Chia sẻ
Email
In

PAY1725VC
TVBF411

Bồn tắm nhựa có yếm
17.180.000 ₫
Kỹ thuật

PAY1725VC/TVBF411

Specification

Kích thước: 750D x 1700W x 558H mm
Màu sắc: Trắng
Chất liệu: Nhựa Acrylic
Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn và ống thoát thải
Tài liệu đính kèm