Thích
Chia sẻ
Email
In

PAY1525HVC#W
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn. có yếm
17.570.000 ₫
Kỹ thuật

PAY1525HVC#W/TVBF411

Specification

Kích thước: 750D x1500W x558H mm
Màu sắc: Trắng
Chất liệu: Nhựa Acrylic
Lưu ý: Bao gồm bộ xả nhấn và ống thoát thải
Tài liệu đính kèm