Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

PAY1510V
TVBF411

Bồn tắm nhựa
Mã sản phẩm: PAY1510VW_TVBF411
Kích cỡ:
Giá bản lẻ đề xuất 13.127.000 ₫ (Đơn giá VNĐ đã bao gồm VAT/1 bộ sản phẩm)
Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Kích thước: 750D x 1500W x 558H mm
Chất liệu: Nhựa
Bộ xả nhấn: Đã bao gồm
Màu sắc: #W: Trắng