Thích
Chia sẻ
Email
In

PAY1510V
TVBF411

Bồn tắm nhựa

Special Price 10.010.000 ₫

11.770.000 ₫

Kỹ thuật

PAY1510V/TVBF411

Specification

Kích thước: 750D x 1500W x 558H mm
Chất liệu: Nhựa
Bộ xả nhấn: Đã bao gồm
Màu sắc: #W: Trắng
Tài liệu đính kèm