Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

PAY1300PE
DB505R-2B

Bồn tắm nhựa
Mã sản phẩm: PAY1300PEW_DB505R2B
Kích cỡ:
Giá bản lẻ đề xuất 29.592.000 ₫ (Đơn giá VNĐ đã bao gồm VAT/1 bộ sản phẩm)
Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Kích thước: 1300D x 1300W x 540H mm
Chất liệu: Nhựa
Bộ xả nhấn: Đã bao gồm
Màu sắc: #W: Trắng