Thích
Chia sẻ
Email
In

PAY1300PE
DB505R-2B

Bồn tắm nhựa
26.100.000 ₫
Kỹ thuật

PAY1300PE/DB505R-2B

Specification

Kích thước: 1300D x 1300W x 540H mm
Chất liệu: Nhựa
Bộ xả nhấn: Đã bao gồm
Màu sắc: #W: Trắng
Tài liệu đính kèm