Thích
Chia sẻ
Email
In

LW574JWF

Chậu đặt trên bàn
3.800.000 ₫
Kỹ thuật

LW574JWF

Specification

Kích thước: 420D x 420W x 125H mm
Tài liệu đính kèm