Thích
Chia sẻ
Email
In

LW103JT1

Chậu dịch vụ
6.730.000 ₫
Kỹ thuật

LW103JT1

Specification

Kích thước: L550 x W580 x H220 mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm