Thích
Chia sẻ
Email
In

LT953

Chậu đặt bàn
3.860.000 ₫
Kỹ thuật

LT953

Specification

Kích thước: L355 x W705 x H132 mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm