Thích
Chia sẻ
Email
In

LT300C
LT300CM

Chậu treo tường
760.000 ₫
Kỹ thuật

LT300C/LT300CM

Specification

Kích thước: 430L x 500W x 190H mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm