Thích
Chia sẻ
Email
In

LPT239CR

Chậu chân dài
2.600.000 ₫
Kỹ thuật

LPT239CR

Specification

Kích thước: 500L x 580W x 820H mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm