Thích
Chia sẻ
Email
In

LHT240CS

Chậu chân lửng
1.840.000 ₫
Kỹ thuật

LHT240CS

Specification

Kích thước: 350L x 500W x 455H mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm