Thích
Chia sẻ
Email
In

LHT239CR

Chậu chân lửng
2.330.000 ₫
Kỹ thuật

LHT239CR

Specification

Kích thước: 500L x 580W x 530H mm
Màu sắc: Trắng
Tài liệu đính kèm