Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

L1715

Chậu đặt trên bàn
Mã sản phẩm: L1715W
Kích cỡ:
Giá niêm yết (bao gồm VAT) 5.822.000 ₫
Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Kích thước: L370 x W500 x H167 mm
Màu sắc: Trắng