THÚY ĐẰNG

Địa chỉ:

Số 180 Đường 30/6, Phường Nam Thành

Điện thoại:

091 686 8321