Thích
Chia sẻ
Email
In

FBYN1716CPTE#W

Bồn tắm đặt sàn gang tráng men
112.600.000 ₫
Kỹ thuật

FBYN1716CPTE#W

Specification

Kích thước: 750D x 1700W x 537H mm
Chất liệu: Gang tráng men
Bộ xả nhấn: Đã bao gồm
Tài liệu đính kèm