Thích
Chia sẻ
Email
In

DSR01

Vòng treo khăn
670.000 ₫
Kỹ thuật

DSR01

Specification

Kích thước: Ø145 x 63 mm
Tài liệu đính kèm