Product Comparison (0)

Công nghệ Eco Power- TOTO VietNam

Công nghệ Ecopower

ECOPOWER là sản phẩm tích hợp hai loại công nghệ thích hợp cho các công
trình vệ sinh công cộng. Công nghệ này duy trì tình trạng năng lượng lý tưởng
cho sản phẩm và giúp tiết kiệm nước một cách hữu hiệu.

Đầu tiên là mắt cảm ứng tự động - một trong những loại nhỏ nhất trên thế giới
- được đặt ngay đầu vòi. Bộ phận này hoạt động một cách hữu hiệu khi cho
tay tiếp xúc gần vòi nước và chỉ sử dụng một lượng nước tối thiểu cần thiết.
Đặt bên trong vòi là công nghệ thứ 2: một bộ phận tự tạo điện từ dòng nước
chảy qua vòi tạo ra nguồn năng lượng cấp cho mắt cảm ứng.

Xem sản phẩm

Công nghệ Eco Power- TOTO VietNam

FAUCET TECH

Ecopower

Công nghệ Ecopower

ECOPOWER là sản phẩm tích hợp hai loại công nghệ thích hợp cho các công trình
vệ sinh công cộng. Công nghệ này duy trì tình trạng năng lượng lý tưởng cho sản
phẩm và giúp tiết kiệm nước một cách hữu hiệu.

Đầu tiên là mắt cảm ứng tự động - một trong những loại nhỏ nhất trên thế giới - được đặt
ngay đầu vòi. Bộ phận này hoạt động một cách hữu hiệu khi cho tay tiếp xúc gần vòi nước
và chỉ sử dụng một lượng nước tối thiểu cần thiết. Đặt bên trong vòi là công nghệ thứ 2:
một bộ phận tự tạo điện từ dòng nước chảy qua vòi tạo ra nguồn năng lượng cấp cho
mắt cảm ứng.

Xem sản phẩm