GC

GC

 • Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
  7.200.000 ₫

  COMFORT GLIDE

 • Vòi gật gù nóng lạnh GC
  8.000.000 ₫

  COMFORT GLIDE

 • Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
  9.000.000 ₫

  COMFORT GLIDE

 • Vòi chậu gắn tường (Vòi ngắn)
  13.820.000 ₫

  COMFORT GLIDE

 • Vòi chậu gắn tường (Vòi dài)
  14.140.000 ₫

  COMFORT GLIDE

 • Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GC (3 lỗ)
  17.170.000 ₫
 • Sen tắm nóng lạnh GC
  8.000.000 ₫

  COMFORT GLIDE

 • Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GC kèm phụ kiện âm tường
  8.520.000 ₫

  COMFORT GLIDE

  MINI UNIT

 • Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GC kèm nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường
  10.490.000 ₫

  COMFORT GLIDE

  MINI UNIT

 • Vòi xả bồn GC
  4.500.000 ₫
 • Vòi xả bồn nóng lạnh GC (3 lỗ)
  14.480.000 ₫
 • Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GC (3 lỗ)
  21.680.000 ₫

  COMFORT GLIDE

  COMFORT WAVE

 • Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GC (4 lỗ)
  31.190.000 ₫

  COMFORT WAVE

 • Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm GC
  52.960.000 ₫

  COMFORT GLIDE

  COMFORT WAVE

14 Sản phẩm

Lưới Danh sách