Thích
Chia sẻ
Email
In

A100

Vách ngăn tiểu nam bằng sứ
2.860.000 ₫
Kỹ thuật

A100

Specification

Kích thước: L350 x W100 x760H mm
Màu sắc: Trắng
Lưu ý: Bao gồm phụ kiện lắp đặt
Tài liệu đính kèm