Product Comparison (0)

STT Nhà máy/ Chi nhánh Phòng ban Vị trí tuyển dụng Mô tả công viêc Trạng thái
1 Hưng Yên Kỹ thuật sản xuất Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm Sứ Đang tuyển
2 Hưng Yên Kỹ thuật sản xuất Kỹ Sư Cơ Khí/ Mechanical Engineers Đang tuyển
3 Hưng Yên Kỹ thuật sản xuất Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất Đang tuyển
4 Hưng Yên Kế toán Accounting Staff/ Kế Toán Thuế Đang tuyển
5 Nhà máy Vĩnh Phúc Kỹ thuật sản xuất Biên phiên dịch Tiếng Nhật Đang tuyển
6 Chi nhánh Hà Nội Marketing Nhân viên Thiết kế nội thất Đang tuyển
7 Chi nhánh Hà Nội Xúc tiến bán hàng Nhân viên Bán hàng phân phối Đang tuyển
8 Nhà máy Đông Anh,
Nhà máy Vĩnh Phúc
Phát triển sản phẩm (SWD) Kỹ sư Phát triển sản phẩm Đang tuyển
9 Chi nhánh Hà Nội Kế hoạch bán hàng Nhân viên Kế hoạch bán hàng (Phân phối nội địa) Đang tuyển
10 Nhà máy Đông Anh,
Nhà máy Vĩnh Phúc
Kỹ thuật sản xuất Nhân viên Quản lý trạm xử lý nước thải Đang tuyển
11 Nhà máy Đông Anh IT Nhân viên IT (Quản trị hệ thống) Đang tuyển
12 Chi nhánh Hà Nội Marketing Thực tập sinh Phòng Marketing Đang tuyển
13 Nhà máy Đông Anh,
Nhà máy Vĩnh Phúc
Kỹ thuật sản xuất Kỹ sư Cơ khí Đang tuyển
14 Nhà máy Đông Anh,
Nhà máy Vĩnh Phúc
An toàn & Môi trường Nhân viên Môi trường – Hóa chất Đang tuyển
15 Nhà máy Đông Anh,
Nhà máy Vĩnh Phúc
Nhân sự Chuyên viên C&B Đang tuyển