Product Comparison (0)

, ,

Điểm trường số 2 | Trường Mầm Non Đông Thọ 1

Tiếp nối hoạt động CSR – hoạt động trách nhiệm xã hội và đặc biệt là hoạt động xây trường, ngôi trường thứ 2 được xây dựng bởi sự chung tay góp sức của hơn 3000 CNV cùng các đối tác đã hoàn thành trong thời gian 2 tháng vừa được khánh thành ngày 16/03/2018.
Xem chi tiết