Giải thưởng

Giải thưởng

iF Design Award

IF DESIGN AWARD là giải thưởng danh giá và tin cậy trao tặng cho các sản phẩm xuất sắc về mặt thiết kế được tổ chức bởi IF International Foum Design, ra đời vào năm 1953 tại Hannover, Đức. Các sản phẩm có tính thẩm mỹ, chức năng và tính sáng tạo được các chuyên gia thiết kế kiểm tra nghiêm ngặt và công nhận với thế giới.

Award Winning Products

2020

Nắp rửa điện tử RW
Nắp rửa điện tử RW
Nắp rửa điện tử SW
Nắp rửa điện tử SW
Wall hung Toilet SP WASHLET SX
Bàn cầu treo tường SP +
Nắp rửa điện tử SX

2019

2017

Chậu Linearceram
Chậu Linearceram

iF Design Award

Được trao cho các sản phẩm đặc biệt xuất sắc với cơ hội đoạt giải dưới 2%.

Washbasin TL
Chậu Linearceram

Reddot Design Award

Một giải thưởng thiết kế quốc tế nổi tiếng từ những năm 1955.
Được tổ chức tại Design Zentrum Nordrhein Westfalen ở Essen, Đức.
Các sản phẩm đoạt giải đã được kiểm tra nghiêm ngặt và công nhận bởi các chuyên gia thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn về tính đổi mới, chức năng, chất lượng cùng những tiêu chuẩn thiết kế khác.

Reddot Design Award 2017

Được trao cho những sản phẩm đặc biệt xuất sắc trong số những sản phẩm được trao giải REDDOT với cơ hội chiến thắng dưới 2%.

Green Good Design Award

Được tổ chức bởi Tổ chức thiết kế kiến trúc Chicago Athenaeon của Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu Thành phố Thiết kế kiến trúc Châu Âu ở Ireland.
Một giải thưởng môi trường toàn cầu bắt đầu vào năm 2009 với mục đích cải cách nhận thức thông qua thiết kế bền vững.

Công nghệ đoạt giải thưởng về thiết kế bền vững

“WASHLET” and “WASHLET logo” là các nhãn hiệu đã được đăng kí độc quyền bởi TOTO LTD.