Thích
Chia sẻ
Email
In

YT87S5S

Thanh vắt khăn
28.700.000 ₫
Kỹ thuật

YT87S5S

Specification

Kích thước: 75D x 500W mm
Tài liệu đính kèm