Close coupled toilet

Product Comparison (0)

Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Công Nghệ: TORNADO FLUSH

Phân loại

Giải thưởng

 1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

 2. GREEN GOOD DESIGN Award 2018

 3. REDDOT Award 2020

Công Nghệ

 1. AIR-IN WONDER WAVE

 2. AUTO OPEN or CLOSE LID

 3. CEFIONTECT

 4. DEODORIZER

 5. DRYER

 6. ECOWASHER

 7. EWATER

 8. HEATED SEAT

 9. PREMIST

 10. RIMLESS

 11. SELF-CLEANING WAND

 12. TORNADO FLUSH

 13. WATER SAVING

Giá

Close coupled toilet

Tìm theo
 1. CS838DW6
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 25.164.000 ₫

 2. CS767RW6
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 25.164.000 ₫

 3. CS761DW8
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 23.534.000 ₫

 4. Giá niêm yết (bao gồm VAT) 23.397.000 ₫

 5. CS761PDW8
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 21.620.000 ₫

 6. CS761DE5
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 18.527.000 ₫

 7. Giá niêm yết (bao gồm VAT) 16.328.000 ₫

 8. CS761DT5
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 13.687.000 ₫

 9. CS761PDT5
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 11.487.000 ₫

 10. CS769DRT3
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 7.334.000 ₫

 11. CS838DT3
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 7.334.000 ₫

 12. Giá niêm yết (bao gồm VAT) 7.334.000 ₫

16-27 of 27

Lưới Danh sách