Close coupled toilet

Product Comparison (0)

Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Công Nghệ: TORNADO FLUSH

Phân loại

Giải thưởng

 1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

 2. GREEN GOOD DESIGN Award 2018

 3. REDDOT Award 2020

Công Nghệ

 1. AIR-IN WONDER WAVE

 2. AUTO OPEN or CLOSE LID

 3. CEFIONTECT

 4. DEODORIZER

 5. DRYER

 6. ECOWASHER

 7. EWATER

 8. HEATED SEAT

 9. PREMIST

 10. RIMLESS

 11. SELF-CLEANING WAND

 12. TORNADO FLUSH

 13. WATER SAVING

Giá

Close coupled toilet

Tìm theo
 1. CS761DW5
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 42.326.000 ₫

 2. CS767CRW15
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 27.707.000 ₫

 3. CS986CGW15
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 28.826.000 ₫

 4. CS838CDW15
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 27.707.000 ₫

 5. CS769CDRW15
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 27.707.000 ₫

 6. CS986CGW17 New
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 21.757.000 ₫

 7. CS986CGW12
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 39.204.000 ₫

 8. CS767CRW12
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 38.045.000 ₫

 9. CS769CDRW12
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 38.045.000 ₫

 10. CS986GW11XW
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 37.908.000 ₫

 11. CS769DRW11
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 36.769.000 ₫

 12. CS767RW11
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 36.769.000 ₫

 13. Giá niêm yết (bao gồm VAT) 34.913.000 ₫

 14. Giá niêm yết (bao gồm VAT) 26.244.000 ₫

 15. CS769DRW6
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 25.164.000 ₫

1-15 of 27

Lưới Danh sách