Close coupled toilet

Product Comparison (0)

Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Công Nghệ: ECOWASHER

Phân loại

Giải thưởng

 1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

Công Nghệ

 1. AIR-IN WONDER WAVE

 2. AUTO OPEN or CLOSE LID

 3. CEFIONTECT

 4. DEODORIZER

 5. DRYER

 6. ECOWASHER

 7. EWATER

 8. HEATED SEAT

 9. PREMIST

 10. RIMLESS

 11. SELF-CLEANING WAND

 12. TORNADO FLUSH

 13. WATER SAVING

Giá

Close coupled toilet

Tìm theo
 1. CS761DE5
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 18.527.000 ₫

 2. CS819DSE4
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 13.559.000 ₫

2 Sản phẩm

Lưới Danh sách