Close coupled toilet

Product Comparison (0)

Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Công Nghệ: AUTO OPEN or CLOSE LID

Phân loại

Giải thưởng

 1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

 2. GREEN GOOD DESIGN Award 2018

 3. REDDOT Award 2020

Công Nghệ

 1. AIR-IN WONDER WAVE

 2. AUTO OPEN or CLOSE LID

 3. CEFIONTECT

 4. DEODORIZER

 5. DRYER

 6. ECOWASHER

 7. EWATER

 8. HEATED SEAT

 9. PREMIST

 10. RIMLESS

 11. SELF-CLEANING WAND

 12. TORNADO FLUSH

 13. WATER SAVING

Giá

Close coupled toilet

Tìm theo
 1. CS761DW5
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 42.326.000 ₫

 2. CS986CGW12
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 39.204.000 ₫

 3. CS767CRW12
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 38.045.000 ₫

 4. CS769CDRW12
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 38.045.000 ₫

 5. CS986GW11XW
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 37.908.000 ₫

 6. CS769DRW11
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 36.769.000 ₫

 7. CS767RW11
  Giá niêm yết (bao gồm VAT) 36.769.000 ₫

 8. Giá niêm yết (bao gồm VAT) 34.913.000 ₫

8 Sản phẩm

Lưới Danh sách