One piece toilet
Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Công Nghệ: AIR-IN WONDER WAVE

Phân loại

Giải thưởng

 1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

 2. GREEN GOOD DESIGN Award 2018

 3. REDDOT Award 2020

Chức năng

 1. RIMLESS

Công Nghệ

 1. AIR-IN WONDER WAVE

 2. AUTO OPEN or CLOSE LID

 3. CEFIONTECT

 4. DEODORIZER

 5. DRYER

 6. EWATER

 7. HEATED SEAT

 8. PREMIST

 9. RIMLESS

 10. SELF-CLEANING WAND

 11. TORNADO FLUSH

 12. WATER SAVING

Giá

One piece toilet

Tìm theo
 1. MS636CDRW12
  49.830.000 ₫

 2. CS945DNW11 New
  36.900.000 ₫

 3. CS945DNW11 New
  35.670.000 ₫

 4. 49.260.000 ₫

 5. 47.620.000 ₫

 6. MS366W11
  45.180.000 ₫

 7. MS688W11
  42.740.000 ₫

 8. MS914CRW12
  41.680.000 ₫

 9. MS887CRW12
  41.120.000 ₫

 10. MS889CDRW12
  41.120.000 ₫

 11. MS889DRW11
  39.750.000 ₫

 12. MS887RW11
  39.750.000 ₫

 13. MS884CW12
  39.310.000 ₫

 14. MS885CDW12
  39.310.000 ₫

 15. MS884W11
  38.000.000 ₫

1-15 of 29

Lưới Danh sách