Vòi cảm ứng
Tìm theo

Phân loại

Công Nghệ

  1. AUTO FAUCET

  2. SELF POWER

  3. SOFT FLOW

  4. WATER SAVING

Giải thưởng

  1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

  2. IF Design Award 2021

  3. REDDOT Award 2020

  4. REDDOT Award 2021

  5. REDDOT Award 2021 Best

Giá

Vòi cảm ứng

Tìm theo

30 Sản phẩm

Lưới Danh sách