• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

DU601S

1.500.000 ₫

Thông số kỹ thuật

Van nhấn tiểu nam. Lượng nước xả: 0.5 -2L. Cần mua kèm T62-16 (Cút nối) khi kết hợp với UT557T, UT560T, UT447R, UT445, UT57R.
Hoặc

Tải về