Thích
Chia sẻ
Email
In

UT904S

Tiểu nam
4.470.000 ₫
Kỹ thuật

UT904S

Specification

Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
Kích thước: 260D x 345W x 690H mm
Tài liệu đính kèm