Thích
Chia sẻ
Email
In

UT904N

Tiểu nam
4.470.000 ₫
Kỹ thuật

UT904N

Specification

Kích thước: 345D x 260W x 690H mm
Áp lực nước: 0.07MPa - 0.75MPa
Tài liệu đính kèm