Thích
Chia sẻ
Email
In

UT904HR

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía sau)
4.860.000 ₫
Kỹ thuật

UT904HR

Specification

Kích thước: L346 x W270 x H675 mm
Màu sắc: Trắng
Lượng nước xả: 0.5 L
Lưu ý: Bao gồm nối tường
Tính năng
Chế độ xả trải đều mạnh mẽ, tiết kiệm nước
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"WATER SAVING"