Thích
Chia sẻ
Email
In

UT904HR

Tiểu nam
4.860.000 ₫
Kỹ thuật

UT904HR

Specification

Kích thước: 345D x 260W x 675H mm
Áp lực nước: 0.07MPa - 0.75MPa
Tài liệu đính kèm