Thích
Chia sẻ
Email
In

UT904HN

Tiểu nam
6.090.000 ₫
Kỹ thuật

UT904HN

Specification

Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
Kích thước: 260D x 350W x 680H mm
Tài liệu đính kèm