Thích
Chia sẻ
Email
In

USWN870RBE

Tiểu nam
38.880.000 ₫
Kỹ thuật

USWN870RBE

Specification

Lượng nước sử dụng: 1.2L - 1.9L
Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
Phạm vi cảm biến: 800 mm
Nguồn điện: 220V
Kích thước: 400D x 365W x 836H mm
Tài liệu đính kèm

Giải Thưởng