Thích
Chia sẻ
Email
In

USWN870RB

Tiểu nam
38.880.000 ₫
Kỹ thuật

USWN870RB

Specification

Kích thước: 365D x 400W x 836H mm
Lượng nước sử dụng: 1.2L - 1.9L
Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
Tài liệu đính kèm

Giải Thưởng