Thích
Chia sẻ
Email
In

TX706AES

Lô xà bông
1.010.000 ₫
Kỹ thuật

TX706AES

Specification

Kích thước: Ø109.5 x 38 mm
Chất liệu: Thủy tinh, Đồng mạ Niken-Crom
Tài liệu đính kèm