Thích
Chia sẻ
Email
In

TX705AC

Kệ kính
1.800.000 ₫
Kỹ thuật

TX705AC

Specification

Kích thước: 660 mm