Thích
Chia sẻ
Email
In

TX703ARS

Lô giấy vệ sinh REI-S
1.610.000 ₫
Kỹ thuật

TX703ARS

Specification

Kích thước: 190 x 100 x 37.5 mm
Chất liệu: Kẽm mạ Niken Crom
Tài liệu đính kèm