Thích
Chia sẻ
Email
In

TX703ARR

Lô giấy vệ sinh REI-R
1.010.000 ₫
Kỹ thuật

TX703ARR

Specification

Kích thước: 190 x 23 x 65 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken Crom

Tài liệu đính kèm