Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

TX701ARS

Thanh vắt khăn đơn
Mã sản phẩm: TX701ARS
Kích cỡ:
Giá niêm yết (bao gồm VAT) 3.310.000 ₫
Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Kích thước: 700 x 100 x 20 mm
Chất liệu: Đồng và kẽm mạ Niken-Crom