Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

TX701ARR

Thanh vắt khăn đơn
Mã sản phẩm: TX701ARR
Kích cỡ:
Giá niêm yết (bao gồm VAT) 2.230.000 ₫
Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Kích thước: 660 mm
Chất liệu: Đồng và kẽm mạ Niken-Crom