Thích
Chia sẻ
Email
In

TVSM110RU
DGH104ZR

Sen tắm nóng lạnh
4.870.000 ₫
Kỹ thuật

TVSM110RU/DGH104ZR

Specification

Lớp mạ: Nikel Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa - 0.75MPa