No.TitleCategoryJob TitleLocation
1 Ho Chi Minh branch _ Distribution Sales ExecutiveSalesToàn Thời gianHồ Chí Minh View more
2 Hanoi branch _ Distribution Sales ExecutiveSalesToàn Thời gianHà Nội View more
3 Hanoi branch _ Project Sales ExecutiveSalesToàn Thời gianHà Nội View more
4 Hanoi branch _ Interior DesignerNhân viên thiết kếToàn Thời gianHà Nội View more
5 Ho Chi Minh branch _ Interior DesignerNhân viên thiết kếToàn Thời gianHồ Chí Minh View more
6 Ho Chi Minh branch _ Interior DesignerNhân viên thiết kếToàn Thời gianHồ Chí Minh View more
7 Hanoi branch _ Distribution Sales ExecutiveSalesToàn Thời gianHà Nội View more
8 Nhà Máy Đông Anh _ Kỹ Sư Phát Triển Sản PhẩmNhân viên nhà máyToàn Thời gianHà Nội View more
9 Dong Anh Factory _ Tax AccountantNhân viên nhà máyToàn Thời gianHà Nội View more
10 Hanoi branch _ Distribution Sales ExecutiveSalesToàn Thời gianHà Nội View more
11 Ho Chi Minh branch _ Project Sales ExecutiveSalesToàn Thời gianHồ Chí Minh View more
12 Dong Anh Factory _ Tax AccountantNhân viên nhà máyToàn Thời gianHà Nội View more
13 Dong Anh Factory & Hung Yen Factory _ Electrical EngineerNhân viên nhà máyToàn Thời gianHưng Yên, Hà Nội View more
14 Hung Yen Factory _ Mechanical EngineerNhân viên nhà máyToàn Thời gianHưng Yên View more
15 Dong Anh Factory _ Legal StaffNhân viên nhà máyToàn Thời gianHà Nội View more