Thích
Chia sẻ
Email
In

TTSR701

Thanh trượt sen tắm
2.020.000 ₫
Kỹ thuật

TTSR701

Specification

Kích thước: 580 mm
Chất liệu: Đồng mạ Niken-Crom
Tài liệu đính kèm