Thích
Chia sẻ
Email
In

TTLA101
TTLE101E2L
TVLF405

Vòi chậu tự động
10.130.000 ₫
Kỹ thuật

TTLA101/TTLE101E2L/TVLF405

Specification

Lớp mạ: Nickel Chrome
Lượng nước sử dụng: 2.5L/ min
Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
Nguồn điện: 220V
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"AUTO FAUCET"

"WATER SAVING"