Thích
Chia sẻ
Email
In

TS446DC

Van cảm ứng tiểu nam
7.630.000 ₫
Kỹ thuật

TS446DC

Specification

Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
Phạm vi cảm biến: 800 mm
Lượng nước sử dụng: 2.5 ~ 5L
Nguồn năng lượng: Dùng pin
Tài liệu đính kèm