Product Comparison (0)

Thích
Chia sẻ
Email
In

TMGG40SE3

Sen tắm nhiệt độ
Mã sản phẩm: TMGG40SE3
Kích cỡ:
Giá niêm yết (bao gồm VAT) 10.370.000 ₫

Công nghệ

"HEAT PROTECT"

"SAFETY THERMO"

Mô tả sản phẩm
Chưa có mô tả sản phẩm
Kỹ thuật
Lớp mạ: Nikel Chrome
Chất liệu: Brass
Áp lực nước: 0.05MPa - 0.75MPa